Buzerace motoristů musí skončit.

Co mi fízl může?

Leda tak políbit prdel.

Používat houkačku, klakson, či dle zákona "zvukové výstražné znamení" je v ČR legální a není to přestupkem. Řidič může použít zvukového výstražného znamení, pokud je to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí. Zákon o provozu na pozemních komunikacích k tomu uvádí následující:

§ 31 Výstražná znamení (1) Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla. (2) Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci. (3) Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení. (4) Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

V obci tedy není možné používat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla, ale pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí.

Jaké nebezpečí může nastat?

Silnice jsou nebezpečné, nebezpečí číhá doslova za každým rohem. U silnice se pohyboval pes (kočka, spratek, opilý policajt ...) a bylo nutné ostatní upozornit na nebezpečí. Že ho fízl neviděl, neznamená, že tam nebyl. Asi utekl. Krom toho, třeba takový retardér je nebezpečný sám o sobě, je správné o něm dát vědět ostatním řidičům. Nebo řidiči zvonil telefon, řidič chvíli uvažoval, že jej zvedne bez použití hands-free sady v rozporu se zákonem, což je samozřejmě strašně nebezpěčné. Tak raději na své plánované nebezpečné chování upozornil ostatní řidiče. Nakonec si to ale rozmyslel a telefon raději nezvedl. Fantasii se meze nekladou.

Kdo to troubil? Kdo to troubil?

Prokázat řidiči, že to byl právě on kdo troubil je prakticky nemožné. Pokud se nepřizná, není cesta, jak to dokázat. Ten zvuk (byť by byl zachycen třeba na videonahrávce se zvukovým záznamem) se přece mohl ozývat odkudkoli.

Kdyby přece jen přestupek

V případě, že by řidič spolupracoval, k troubení se přiznal a dokonce i uvedl, že k troubení neměl důvod, hrozí mu sankce dle § 125c odst. 1 písm. k), tedy do 1000 Kč na místě, případně 1500 - 2500 Kč ve správním řízení (bez bodů). Vzhledem k výše uvedenému by ale asi musel být padlý na hlavu.